oiva.albumit.fi

Päivitykset

10.10.2011 Blogi

Yhteystiedot

Tiina ja Petri Lakanen
Tapiolantie 67
25240 Hajala

050-3373074 /Tiina
050-4046627 / Petri

tiina.lakanen@gmail.com
petrilakanen@gmail.com

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:164241 kpl

Hieman koulutuksesta

Koulutus perustuu tutkittuihin käyttäytymistieteellisiin menetelmiin, eli toivotun käytöksen positiiviseen palkitsemiseen. Tämä perustuu yksinkertaiseen ajatukseen, että koira tekee sitä, minkä se kokee kannattavaksi (eli toiminnosta tehdään sille kannattava). Toisaalta koira välttää tekemästä sellaista, minkä se kokee epäkannattavaksi. Tästä seuraa, että koulutuksen kannalta on äärimmäisen tärkeää tunnistaa varsinkin ne asiat, mitkä koira kokee palkitsevina ja toisaalta osittain myös ne mitkä koira kokee rangaistuksina (vaihtelevat todella paljon jo eri rotujen ja yksilöiden välillä).

Usein ihminen kokee koiran käytöksen ongelmallisena, vaikka se olisi juuri koiran kannalta varsin normaalia ja rotutyypillistä. Kaikki koirarodut ovat alkujaan jalostettu jotain tiettyä tehtävää tai tehtäviä silmällä pitäen. Näitä tehtäviä koirat suorittavat mielellään ja ne ovat niille itsessään palkitsevia. Esim. noutajalle noutaminen ja suussa esineen kuljettaminen ovat itsessään palkitsevia. Niitä ei näiden toimintojen suorittamisesta tarvitse palkita, vaan nämä toiminnot voivat toimia palkkioina sinänsä.

Koiran rotutyypillisten käyttäytymismallien tunnistamiseen kannattaa kiinnittää huomiota jo pentua hankittaessa, jotta yllätyksiä koiran käyttäytymisessä ei myöhemmin ilmenisi - tosin yllätyksiä voi tulla aina ja tuleekin varmasti. Moni rotutyypillinen ominaisuus rajaa jo koiran elinympäristöä sinänsä, kaikki koirat eivät sovellu esim. kerrostaloihin. Yksinkertaistettuna voidaankin todeta, että esim. ajavat koirat ajavat, vahtivat vahtivat, noutajat noutavat, jne.

Koirilla on myös paljon ihan lajityypillisiä ominaisuuksia, joiden huomioimista ei kannata unohtaa. Koirat tarvitsevat ruokaa ja niiden terveydestä pitää huolehtia. Näitä ominaisuuksia voisi olla myös halu työskennellä tassuja ja kuonoa apuna käyttäen. Lajityypillisiä ominaisuuksia on varmasti paljon muitakin.

Koulutuksessa ehkä tärkeimpänä kannattaa pitää kuitenkin yksilöominaisuuksia, eli millainen juuri kyseinen koira on ja mistä se pitää. Tämä johtaa koulutuksen kannalta juuri siihen, ettei mitään suoranaista yleisratkaisua koirien koulutukseen voida edes antaa, vaan jokaiselle koiralle on laadittava oma koulutussuunnitelma, jota pyritään noudattamaan ja jota muokataan yksilön tarpeiden mukaan.

 

Oppimispsykologia perustuu viiteen perusasiaan:

1.      Ajoitus: Koiralle pyritään kertomaan tarkalleen se hetki, kun se toimii oikein. Tämä asettaa aikamoisen haasteen, varsinkin nopeiden eläinten ohjaajille. Naksutin tai jokin lyhyt sana (esim. "hep") voivat toimia hyvinä ajoituksen ilmaisimina. Toisaalta kaikki toiminnot eivät vaadi tarkkaa ajoitusta (esim. pitkäkestoiset toiminnot). Näissä tarkasta ajoituksesta voi olla jopa haittaa.

2.      Kriteeri: Koulutuksessa edetään aina kriteereittäin. Kriteeri on pieni osasuoritus koko toiminnosta. Kriteerin asettaminen juuri oikealle tasolle onkin melko haasteellista ja tässä nimenomaan oman koiran tuntemus nousee arvoon arvaamattomaan. Jos kriteeri on liian alhainen, suoriutuu koira tehtävästä liian helposti ja voi jopa ehdollistua liikaa siihen (tarkoitushan on kuitenkin kouluttaa koko toiminto koiralle). Jos taas kriteeri on liian korkealla, koira ei saa onnistuneita suorituksia, mikä taas saattaa johtaa motivaation laskuun.

3.      Vahvistetiheys: Vahvistetiheys kertoo, kuinka usein koiraa palkitaan tietyssä ajassa. Kriteerin taso vaikuttaa suoraan vahvistetiheyteen, mikä taas vaikuttaa suoraan motivaatioon. Koira tarvitsee onnistuneita suorituksia ja palkkioita, jotta sen kiinnostus koulutusta kohtaan säilyy.

4.      Motivaatio: Kriteeri ja vahvistetiheys vaikuttavat motivaatioon. Jos nämä ovat kuitenkin kunnossa, kannattaa tarkistaa palkkio sinänsä ja vaihtaa se tarvittaessa. Motivaation ylläpitämiseen voidaan tarvittaessa hyödyntää koiran rotutyypillisiä ominaisuuksia tai jotain ulkoista tekijää.

5.      Terveys: Sairasta koiraa ei voi kouluttaa. Jos kaikki edellä mainitut osa-alueet ovat kunnossa ja koulutus ei suju, suunnataan katse koiran terveyteen.